Мени  

Proizvodnja

Linija za preradu počinje prijemom sirovih proizvoda, pranja i sortiranja, sečenja, prethodnog zagrevanja, rafinisanja, koncentracije, skladištenja, pasterizacije ili sterilizacije i toplog ili aseptičnog punjenja.

Brzina tehnološkog procesa i vreme za toplotnu obradu, koje je smanjeno do minimuma, garantuju maksimalno očuvanje nutritivnog kvaliteta i ukusa gotovog proizvoda. Proizvedeni pire koristi se za direktnu konzumaciju ili kao sirovina za proizvodnju ajvara, kečapa, soseva, sokova i hrane za bebe.

Ni u jednoj fazi prerade paradajza ne koriste se konzervansi, boje i aditivi, dok je krajnji proizvod sertifikovan sa maksimalnim rokom trajanja od 24 meseca od datuma proizvodnje.