Мени  

Pakovanje

Pakovanje gotovih proizvoda odvija se u 200 litrovim aseptičnim kesama, u metalnim bačvama, raspoređene po 4 na ravnoj drvenoj paleti. Ova tehnika takođe omogućava korišćenje kontejnera sa zapreminom od 1 ton.