Мени  

Kontrola kvaliteta

Da bi se osigurala bezbednost i kvalitet tokom proizvodnje paradajz pirea, izgrađen je strog sistem kontrole. U 2016. godini počinje sa radom SISTEM ZA ANALIZU OPASNOSTI I KONTROLU KRITIČNIH TAČAKA – HACCP. Tokom 2017. godine on se dopunio sistemom upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015, Standard za upravljanje životnom sredinom – ISO 14001:2015, SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU – OHSA 18001:2007.