Мени  

Balkan Agrikalčaral EOOD

Adresa fabrike:
Pazardžik 4400
ul.Bolnična br.69
tel .: +359 34 919 599
E-mail: factory@balkanag.com

Specijalista prodaje:
Ivanka Aleksandrova
Mob.: +359 898 624 611
E-mail: i.aleksandrova@balkanag.com

Organizator poslovne aktivnosti:
Sonja Kuzmanova
Mob.: +359 879 222 248
E-mail: s.kuzmanova@balkanag.com