Meniul  

Laborator

Fabrica are un laborator propriu. Acesta este dotat cu cele mai moderne echipamente pentru controlul actual fizic și chimic al produselor finite, munca efectuându-se cu ajutorul unui refractometru din ultima generație MaselliMisure, colorimetru HunterLabmunColorFlex Tomato Color Meter și un aparat pentru măsurarea acidității active WTW inoLab PH 720. Acest lucru permite evaluarea în timp a calității piureurilor produse după concentrație, viscozitate, culoare și aciditate. Laboratorul este unul dintre puținele din țară, care este capabil să măsoare indicatorii de Lycopene – antioxidantul cel mai activ, care se află în produsele de roșii.

Siguranța produselor este controlată periodic de către laboratoare externe acreditate, controlul pornind de la materia primă principală privind prezența reziduurilor de pesticide și metale grele și se termină cu o analiză microbiologică completă a produsului finit.

Urmează echiparea graduală a laboratorului microbiologic care să monitorizeze starea igienică și sanitară a materiei prime, echipamentului și a produsului finit. Toate acestea conduc la cerințe mai mari asupra personalului angajat în laborator, în care lucrează trei ingeneri-tehnologi cu pregătire teoretică și practică excelentă.

Галерия