Меню  

Лаборатория

Фабриката има изградена собствена лаборатория. Тя е оборудвана с най-съвременната апаратура за текущ физико-химичен контрол на готовата продукция, като работата се осъществава с рефрактометър от последно поколение Maselli Misure, настолен колориметър HunterLab mun ColorFlex Tomato Color Meter и апарат за измерване на активната киселинност WTW inoLab PH 720. Това позволява почасово оценяване на качеството на произвежданите пюрета по концентрация, вискозитет, цвят и киселинност. Лабораторията е една от малкото в страната, която е в състояние да измерва показатели за Lycopene –  най-активния антиоксидант, който се намира в доматените продукти.

Безопасността на продуктите се контролира периодично от външни акредитирани лаборатории, като контрола започва от първичната суровина за наличие на остатъци от пестициди и тежки метали и завършва с пълен микробиологичен анализ на готовия продукт.

Предстои постепенното оборудване на микробиологична лаборатория, която да следи хигиенно-санитарното състояние на суровината, оборудването и готовия продукт. Всичко това води до по-високи изисквания към персонала зает в лабораторията, като в нея работят трима инженер технолози с отлична теоретична и практическа подготовка.

Галерия