Меню  

Сертификати

Предприятието спазва последните нововъведения в индустрията и следи внимателно за опазване на околната среда. Във фабриката е внедрена HACCP система, както и сертификати по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. Предприятието има и издаден сертификат HALAL, позволяващ му да търгува своите продукти в арабския свят.