Меню  

Контрол на качеството

За подсигуряването на безопасността и качеството при произвеждането на доматеното пюре е изградена строга система за контрол. Тя започва с действаща от 2016 година СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ – HACCP. Същата се доразви със система за управление на качеството – ISO 9001:2015, Стандарт за управление на околната среда – ISO 14001 : 2015 , СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – ISO 45001 : 2018