Меню  

Контрол на качеството

За подсигуряването на безопасността и качеството при произвеждането на доматеното пюре е изградена строга система за контрол. Тя започва с действаща от 2016 година СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ – HACCP. През 2017 същата се доразви със система за управление на качеството – ISO 9001:2015,  Стандарт за управление на околната среда – ISO 14001 : 2015 , СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – OHSAS 18001 : 2007.